Bäcks samfällighet

På den här sidan publicerar styrelsen löpande information som kan vara av intresse för medlemmar i samfälligheten.

Dokument som publiceras på hemsidan är lösenordsskyddade. Medlemmar har fått lösenordet utskickat men saknar man det så kontaktar man styrelsen

2024-01-30

Sista datum för att inkomma med motioner inför årsstämman är 2024-02-28.

Kallelse till stämman kommer senare i vår.