Kallelser och Motioner

Kallelse till årsstämma 2022

Dokumentet är lösenordsskyddat. Kontakta styrelsen om ni saknar rätt lösenord. (kommer snart)

Motion till årsstämma 2020.pdf

Motion 2021

Dokumentet är lösenordsskyddat. Kontakta styrelsen om ni saknar rätt lösenord

Kallelse till årsstämma 2021-skyddad.pdf

Kallelse till årsstämma 2021

Dokumentet är lösenordsskyddat. Kontakta styrelsen om ni saknar rätt lösenord