Styrelsemedlemmar

Invalda medlemmar i styrelsen

Ordförande Martin Kronvall Linbanevägen 46

Kassör Alexander Haegermark Linbanevägen 19

Sekreterare Anna von Konow Vattenrännevägen 21


Styrelsen får lite extra stöd från

Revisor Roger Ohlsson Linbanevägen 52

Revisor Erik Sandelius Ekenberg Vattenrännevägen 29

Revisor, suppleant Viktor Elisson Linbanevägen 23

Valberedning Martin Carlin Linbanevägen 29

Valberedning Stina Sjödin Vattenrännevägen 16


samt alla ni underbara medlemmar som varje år dyker upp på städdagar och hjälper oss att hålla ordning och reda i kvarteret