Styrelsemedlemmar

Invalda medlemmar i styrelsen 2023-2024

Ordförande Mats Persson Vattenrännevägen 25

Kassör Therese Axelsson Vattenhjulsvägen 9

Sekreterare Anna von Konow Vattenrännevägen 21

Ledamot Fredrik Ohlquist Vattenrännevägen 8

Ledamot Joel Wessberg Vattenrännevägen 10

Ledamot Martin Kronvall Linbanevägen 46

Ledamot Ellinor Liliegård Vattenrännevägen 33


Styrelsen får lite extra stöd från

Revisor Roger Ohlsson Linbanevägen 52

Suppleant Alexander Haegermark Linbanevägen 19


Samt alla ni underbara medlemmar som varje år dyker upp på städdagar och hjälper oss att hålla ordning och reda i kvarteret


Valberedelse

Martin Kronvall Linbanevägen 46

Alexander Haegermark Linbanevägen 19