Styrelsemedlemmar

Invalda medlemmar i styrelsen

Ordförande Martin Kronvall Linbanevägen 46

Kassör Alexander Haegermark Linbanevägen 19

Sekreterare Stina Sjödin Vattenrännevägen 16


Styrelsen får lite extra stöd från

Revisor Roger Ohlsson Linbanevägen 52

Valberedning Martin Carlin Linbanevägen 29

Valberedning Rikard Elmgren Vattenrännevägen 19


samt alla ni underbara medlemmar som varje år dyker upp på städdagar och hjälper oss att hålla ordning och reda i kvarteret