Föreningens stadgar

Kopia av Stadgar Bäcks Samfällighet 2008-11-11.pdf

Stadgar 2008

Föreningen grundades 2008

Kopia av Tillägg till stadgar Bäcks Samfällighet 2016-11-09.pdf

Tillägg 2016

Ändring anno 2016