Lantmäteriet

Underlag från Lantmäteriet

Vi har en del material som är inscannat från Lantmäteriet. Det är inte alltid så tydligt vad som finns i varje fil men eftersom alla kan begära ut detta från Lantmäteriet själva så lägger vi upp det vi har här så sparar det kanske en del tid för er och alltid löser det någon fråga. 

Det är mest underlag från föreningens bildande, situationsritningar och vissa av husritningarna. Även vad som ingår i respektive GA. Allt en intresserad medlem kan tänkas behöva med andra ord :-D