Stämmoprotokoll

Protokoll årsstämma 20210708.pdf

Årsstämma 2021

Dokumentet är lösenordsskyddat. Kontakta styrelsen om ni saknar rätt lösenord

Protokoll årsstämma 20200616.pdf

Årsstämma 2020

Dokumentet är lösenordsskyddat. Kontakta styrelsen om ni saknar rätt lösenord