Gräsklippning

Lista Gräsklippning och snöskottning 2019-2025.pdf

Gräsklippningslistan

I ansvaret för gräsklippning ingår även snöskottning om det behövs. Man skall även tömma papperskorgen på lekplatsen samt hålla rent och snyggt runt vår återvinningsstation.