Samfällighetsavgift

Kort om samfällighetsavgiften

För att täcka löpande kostnader samt kostnader för underhåll och avsättningar till underhållsfonder tags det varje månad ut en samfällighetsavgift. Avisering sker via e-post alternativt till den digitala brevlådan Kivra.